KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad akvakultur i Alstahaug kommune i Nordland 
Søker: Nordland Settefisk AS org. nr. 923 164 251
Søknaden gjelder: Nytt settefiskanlegg
Søkt størrelse: 10 760 000 stk. pr. år.
Lokalitet: Horvnes
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º01,580` Ø 12º40,855`
Kontaktadresse: post@alstahaug.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.