Planleggingen av kommunens arealbruk skjer gjennom kommuneplanens arealdel (som gjelder hele kommunen), gjennom kommunedelplaner (for større områder) og gjennom reguleringsplaner (detaljplaner for mindre områder).

Kommuneplanens arealdel med delplaner skal danne grunnlag for framtidig arealbruk i Alstahaug kommune. Den skal legges til grunn ved planlegging og utbygging.

Oversikt over gjeldende reguleringsplaner finnes i et digitalt planarkiv eller de kan sees direkte i kartet.