Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en endring av innkjørings- og parkerings-forholdene i Bergveien på Søvikmoen.

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

Saksprotokoll og saksframlegg

ROS-sjekkliste

Adresseliste - felles