Velkommen til Alstahaug voksenopplæring

Vi tilbyr norskopplæring for innvandrere, grunnskole for voksne (over 16 år) og spesialundervisning til voksne med behov. I tillegg tilbyr vi oppdragsundervisning for arbeidsgivere og andre interesserte.

 

Administrasjonen avvikler ferie i perioden 28.6. - 21.7. 

Elever starter skolen 19. august kl 08.30.  Velkommen til nytt skoleår! 

 

 


 

Norskopplæring

Vi tilbyr norskopplæring til voksne innvandrere.

Dagkurs på alle nivå. Mandag – fredag 08.30 – 14.00.  Fra 12 - 18 timer pr. uke.

 • Alfabetiseringskurs
 • Nybegynnerkurs (A1)
 • Mellomnivåkurs (A2)
 • Videregående kurs (B1)

 

NORSKKURS NIVÅ B2! 

Har du bestått norsk nivå B1?

Vi tilbyr kurs nivå B2 tirsdag, onsdag og torsdager fra 16-18. 

Pris kr 75,-/time + materiell.

Oppstart omgående. 

Påmelding 75075950 eller epost avo@alstahaug.kommune.no 

 

 

SØKE FRITAK FRA PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Det kreves:

* Bestått norskprøve muntlig og skriftlig nivå A2.
* Bestått prøve i samfunnskunnskap, på valgfritt språk.

Les mer om dette på Kompetanse Norge sine sider. Søknadskjema fås ved henvendelse til skolen: avo@alstahaug.kommune.no
eller ved å ringe 75 07 59 50.

Grunnskole for voksne

Hva er grunnskoleopplæring for voksne?

Vi har tilbud om grunnskoleopplæring til alle voksne som har behov for det. Du kan få undervisning i disse fagene:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Opplæringen gir kompetanse på grunnskolenivå, og gir deg grunnlag for å søke på videregående skole.

Hvem kan søke?

 • Voksne (over 16 år)
 • Minoritetsspråklige som ikke har papirer fra skolegang i hjemlandet sitt, og som trenger vitnemål for å søke på videregående skole.

Opplæringen er gratis.

Søknadskjema finner du her.

REALKOMPETANSEVURDERING
I henhold til forskrift til Opplæringsloven §4-13 har den som har rett til grunnskoleopplæring for voksne, også rett til å bli realkompetansevurdert. Vi tilbyr realkompetansevurdering i - norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matte. Gjennom en realkompetansevurdering blir den voksnes kompetanse kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet.

Søknadskjema fås ved henvendelse til skolen: avo@alstahaug.kommune.no - eller via telefon 75 07 59 50.

Spesialundervisning

Retten til Spesialundervisning på grunnskolens område er nedfelt i Opplæringsloven §4A-2.

Som voksen har du rett til spesialundervisning på grunnskolens område:
– hvis du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet for voksne
– hvis du har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter

Du har også rett hvis du har behov for relæring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og grunnleggende lese– og skriveferdigheter.

Sakkyndig vurdering
Før du kan få et tilbud, må det foreligge sakkyndig uttalelse om retten til spesialundervisning. Slik uttalelse gis vanligvis av Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT).

Søknadsskjema finner du her.

Oppdragsundervisning

Vi tilbyr:

Skreddersydd norskopplæring for de ansatte med fokus på arbeidslivsrelaterte temaer. - Hva vil det si å være anatt i norsk arbeidsliv?  

Det kommer stadig flere mennesker hit fra andre land for å jobbe. Derfor er det viktig å kjenne til andre kulturer, og hvordan utlendinger opplever nordmenn. På den måten kan vi unngå misforståelser på jobb og i sosiale sammenhenger. Å knekke kulturelle koder er utfordrende, men nødvendig for å passe inn i samfunnet og ikke minst i arbeidslivet. Opplæringen tar i tillegg for seg emner knyttet til plikter og rettigheter i arbeidslivet. 

Kurset inneholder også innslag av lokalkunnskap om kultur, natur og sosiale aktiviteter. 

GENERELL NORSKOPPLÆRING

For de som ønsker å ta norskprøver, kan vi tilby generell norskopplæring i henhold til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap. Vi tilbyr både kveldskurs og opplæring på dagtid, forutsatt nok deltakere. 

 

ENGELSKKURS FOR NYBEGYNNERE

Alstahaug voksenopplæring tilbyr grunnleggende kurs i engelsk, med oppstart snarest - med forbehold om nok deltakere - minimum 10. Pris kr 3.600,- inkl.læremateriell.  Kveldskurs med varighet 45 timer.

 

Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon og påmelding.