Norskprøver

Påmelding gjøres fra Kompetanse Norge sine sider. Elever ved skolen melder seg opp via sin lærer. Oversikt over prøvedatoer i 2019 - 2020 - se her. 

Nærmere dato for avvikling av prøve avklares innen utløp av påmeldingsfrist.

 

Samfunnskunnskap og statsborgerprøven

Prøvedatoer: Statsborgerprøve og prøve i samfunnskunnskap avvikles siste onsdag i hver måned. 

Påmelding via Kompetanse Norge sine sider eller ved henvendelse til skolen -  innen 14 dager før prøve.  

Oppmelding til prøver er bindende - man må betale selv om man ikke møter opp. 
Ved levering av sykemelding fra lege kan man melde seg opp til ny gratis prøve neste gang.