Norskprøver

Norskprøver nivå A1 - B2Påmeldingsperiode: 22. - 26. august 2022.
Påmelding gjøres fra Kompetanse Norge sine sider.   
Prøver avvikles i løpet av prøveperioden: 26. – 30. september.

 

Norskprøver nivå C1: Påmeldingsperiode: 31. oktober – 4. november 2022.
Prøver avvikles i løpet av prøveperioden: 12. - 13. desember.

Oversikt over øvrige prøvedatoer for 2022 finner du her. 

Samfunnskunnskap og statsborgerprøven

Prøvedatoer: Statsborgerprøve og prøve i samfunnskunnskap avvikles siste tirsdag i hver måned (ikke juni, juli, desember). 

Påmelding via Kompetanse Norge sine sider eller ved henvendelse til skolen -  innen 14 dager før prøve.  

Oppmelding til prøver er bindende. Det vi si at du må betale for prøve selv om du ikke møter opp. Unntak er dersom du er syk og leverer sykemelding fra lege.