Norskprøver

Prøveperiode: 23. - 27.9.  Påmelding i perioden 26. - 30.8. 

Prøveperiode: 2. - 10.12.  Påmelding i perioden 4. - 8.11.  


Nærmere dato for avvikling av prøve avklares innen utløp av påmeldingsfrist. 

Påmelding gjøres fra Kompetanse Norge sine sider. Elever ved skolen melder seg opp via sin lærer. 

 

Samfunnskunnskap og statsborgerprøven

Prøvedatoer:
Statsborgerprøve og prøve i samfunnskunnskap avvikles siste onsdag i hver måned. 

Påmelding via Kompetanse Norge sine sider eller ved henvendelse til skolen -  innen 14 dager før prøve.  

 

Oppmelding til prøver er bindende - man må betale selv om man ikke møter opp. 
Ved levering av sykemelding fra lege kan man melde seg opp til ny gratis prøve neste gang.