Norskopplæring

------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi tilbyr norskopplæring til voksne innvandrere: Flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere. 

Er du arbeidsinnvandrer med plikt til norskopplæring? 
Personer som har en oppholdstillatelse for å arbeide i Norge og deres familie, har plikt, men ikke rett til opplæring. Les mer på imdi.no 
For nærmere informasjon, ta kontakt med oss på telefon 90362979, eller epost: avo@alstahaug.kommune.no  

Vi tilbyr dagkurs på alle nivå, mandag - fredag fra 08.30 – 14.00.  12 - 18 timer pr. uke.

 • Alfabetiseringskurs
 • Nybegynnerkurs (A1)
 • Mellomnivåkurs (A2)
 • Videregående kurs (B1)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SØKE FRITAK FRA PLIKT TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP

Dokumentasjonskrav:  

Les mer om dette på Kompetanse Norge sine sider. Søknadskjema fås ved henvendelse til skolen: avo@alstahaug.kommune.no
eller ved å ringe 75 07 59 50.

 

Grunnskole for voksne

Hva er grunnskoleopplæring for voksne?

Vi har tilbud om grunnskoleopplæring til alle voksne som har behov for det. Du kan få undervisning i disse fagene:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag

Opplæringen gir kompetanse på grunnskolenivå, og gir deg grunnlag for å søke på videregående skole.

Hvem kan søke?

 • Voksne (over 16 år)
 • Minoritetsspråklige som ikke har papirer fra skolegang i hjemlandet sitt, og som trenger vitnemål for å søke på videregående skole.

Opplæringen er gratis.

Søknadsfrist 25.3. for oppstart til høsten. 

Søknadskjema finner du her.

REALKOMPETANSEVURDERING
I henhold til forskrift til Opplæringsloven §4-13 har den som har rett til grunnskoleopplæring for voksne, også rett til å bli realkompetansevurdert. Vi tilbyr realkompetansevurdering i - norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag og matte. Gjennom en realkompetansevurdering blir den voksnes kompetanse kartlagt, vurdert, verdsatt og dokumentert etter læreplaner for fag i grunnskole - fagfornyelsen.

Søknadskjema fås ved henvendelse til skolen: avo@alstahaug.kommune.no - eller via telefon 75 07 59 50.

Spesialundervisning

Retten til Spesialundervisning på grunnskolens område er nedfelt i Opplæringsloven §4A-2.

Som voksen har du rett til spesialundervisning på grunnskolens område:
– hvis du ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige opplæringstilbudet for voksne
– hvis du har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter

Du har også rett hvis du har behov for relæring av grunnleggende kommunikasjonsferdigheter og grunnleggende lese– og skriveferdigheter.

Sakkyndig vurdering
Før du kan få et tilbud, må det foreligge sakkyndig uttalelse om retten til spesialundervisning. Slik uttalelse gis vanligvis av Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT).

Søknadsskjema finner du her.

Oppdragsundervisning

KVELDSKURS NORSKOPPLÆRING 

Alstahaug voksenopplæring tilbyr norskopplæring på følgende nivå:

 • Nybegynner:        Varighet 48 timer. Pris: 3800,-
 • A1/A2:                   Varighet 48 timer. Pris 3800,-
 • B1:                         Varighet 60 timer. Pris 4800,-
 • B2:                         Varighet 90 timer. Pris 6900,-

Pris er inkludert lærebok, nettressurs, materiell.

Ved påmelding oppgi: - Navn, mobilnr, epostadresse, fødselsdato, samt ønsket nivå.

Oppstart når nok påmeldte.

Påmelding sendes til: epost: avo@alstahaug.kommune.no

Eventuelle spørsmål rettes til telefon nr: 750 75 950

 

Vi tilbyr:

Skreddersydd norskopplæring for de ansatte med fokus på arbeidslivsrelaterte temaer. - Hva vil det si å være ansatt i norsk arbeidsliv?  

Det kommer stadig flere mennesker hit fra andre land for å jobbe. Derfor er det viktig å kjenne til andre kulturer, og hvordan utlendinger opplever nordmenn. På den måten kan vi unngå misforståelser på jobb og i sosiale sammenhenger. Å knekke kulturelle koder er utfordrende, men nødvendig for å passe inn i samfunnet og ikke minst i arbeidslivet. Opplæringen tar i tillegg for seg emner knyttet til plikter og rettigheter i arbeidslivet. 

Kurset inneholder også innslag av lokalkunnskap om kultur, natur og sosiale aktiviteter. 

GENERELL NORSKOPPLÆRING

For de som ønsker å ta norskprøver, kan vi tilby generell norskopplæring i henhold til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap. Vi tilbyr både kveldskurs og opplæring på dagtid, forutsatt nok deltakere. 

----------------------------------------------------------------------------------------------