Antall områdeutvalg og antall medlemmer

Alstahaug kommune skal være inndelt i følgende områdeutvalg:   

  1. Sandnessjøen sentrum, inkl. Sandnes Øvre, Åsen og Segelbergan 1. 
  2. Sandnes, inkl. Sivaområdet, Horvnes, Matstia og Botn 
  3. Ura, inkl. Segelbergan 2 og Novika 
  4. Kleiva 
  5. Søvik / Hamnes 
  6. Austbø / Blomsøy / Hestøysund 
  7. Tjøtta / Offersøy 
  8. Mindland 
  9. Tro 
  10. Bærøyvågen 

Hvert områdeutvalg består av 5 medlemmer med like mange varamedlemmer.   

Det enkelte områdeutvalg skal i sterkest mulig grad avspeile lokalområdets befolkningssammensetning, og skal være et partipolitisk uavhengig styringsorgan for lokalområdet. 

Hvor lenge er du valgt inn i områdeutvalget?

Områdeutvalgene velges for 4 år av gangen, og følger kommunestyreperioden. 

Hvem kan velges inn i områdeutvalgene?

Du må være bosatt i Alstahaug kommune for å kunne velges inn. 

Hvem kan stemme ved valg til områdeutvalg?

Stemmeberettiget er enhver som er manntallsført i kretsen og fylt 18 år, eller fyller 18 år i valgåret.  

Hva gjør et områdeutvalg?

Områdeutvalgene skal fungere som et kontaktledd mellom lokalområdene og kommunen sentralt, og har i politiske saker som berører bygda/området, rett til å uttale seg før politiske vedtak treffes. Områdeutvalgene kan også ta opp saker på selvstendig grunnlag. 

Områdeutvalgene har talerett i kommunestyret, formannskapet, planutvalget og arbeidsutvalg opprettet av formannskapet eller planutvalget, og har mulighet til å påvirke politikken i kommunen. 

Blant områdeutvalgenes ledere velges et arbeidsutvalg på 3 medlemmer, som kan representere områdeutvalgene i saker av felles karakter. Områdeutvalgene velger selv arbeidsutvalget. 

Det er lagt opp til at områdeutvalgene i meget stor grad kan tilpasse aktivitet og innsats til egne ønsker, kapasitet og behov, dog innenfor de økonomiske rammer som er satt for dem av kommunestyret. 

Valg i områdeutvalget for Sandnessjøen sentrum, inkl. Sandnes Øvre, Åsen og Segelbergan 1

Ikke fastsatt valgdag enda. 

 

For mer informasjon, kontakt leder Caroline Asphaug på epost carolineasphaug@gmail.com eller telefon 977 26 527.

Valg i områdeutvalget for Sandnes, inkl. Sivaområdet, Horvnes, Matstia og Botn

Ikke fastsatt valgdag enda. 

 

Det har ikke vært oppnevnt områdeutvalg for Sandnes for 2019-2023.

Valg i områdeutvalget for Ura, inkl. Segelbergan 2 og Novika

Ikke fastsatt valgdag enda. 

 

For mer informasjon, kontakt leder Trond Erik Johansen på epost trond-eirik@johansen.as eller telefon 905 69 109.

Valg i områdeutvalget for Kleiva

Ikke fastsatt valgdag enda. 

 

Det har ikke vært oppnevnt områdeutvalg for Kleiva for perioden 2019- 2023.

Valg i områdeutvalget for Søvik/Hamnes

Ikke fastsatt valgdag enda. 

 

For mer informasjon, kontakt leder Tony Bruås på epost tobu@1881.no eller telefon 995 74 174. 

 

Valg i områdeutvalget for Austbø / Blomsøy / Hestøysund

Austbø/Blomsøy/Hestøysund skal ha folkemøte onsdag 25. oktober kl. 19.00 på den Blå Lagune for å velge nytt områdeutvalg. 

 

For mer informasjon, kontakt leder Leif Inge Jakobsen på epost Leif-Jak@online.no eller telefon 412 60 379.

Valg i områdeutvalget for Tjøtta/Offersøy

Tjøtta og Offersøy skal ha folkemøte tirsdag 21. november kl. 19.00 i 3. etasje på Nibio for å velge nytt områdeutvalg. 

 

For mer informasjon, kontakt leder Helge Johansen på epost heljoh01@online.no eller telefon 911 48 076. 

Valg i områdeutvalget for Mindland

Ikke fastsatt valgdag enda. 

 

For mer informasjon, kontakt leder Tommy Jakobsen på tommy.s.jakobsen@hotmail.no eller telefon 474 49 264.

Valg i områdeutvalget for Tro

Ikke fastsatt valgdag enda. 

 

Områdeutvalget for 2019-2023 har per 20.10.2023 ikke konstituert seg selv. 

Valg i områdeutvalget for Bærøyvågen

Ikke fastsatt valgdag enda. 

 

For mer informasjon, kontakt leder Bjørn Kolberg på epost bjornkolberg@gmail.com eller telefon 913 34 355.