ikon

Dette skjer nå

Innbyggerundersøkelse:
Vil du være med å forme framtiden til deg selv og alle andre som bor i Alstahaug? Dette gjør du ved å komme med innspill til kommuneplanens samfunnsdel i en egen innbyggerundersøkelse.

Les mer om innbyggerundersøkelsen


Planoppstart:
Planutvalget vedtok 26.01.2024, sak 3/2024, kunngjøring og varsling av planoppstart for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Frist for å levere innspill var 8. mars 2024. Administrasjonen går nå gjennom innspillene som kom inn.

Dette var på høring

Se innspillene som kom inn

hmm

Dette skal skje

  • April: Politisk behandling av oppstartsdokument i planutvalg og kommunestyre