ikon

Dette skjer nå

Nå jobber arbeidsgruppa med å analysere alle innspill som er kommet inn gjennom ulike medvirkningsaktiviteter. 

 

hmm

Dette skal skje

  • Politisk verksted 20.juni - arbeid med prioriterte satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel.
  • Forslag til plan legges ut på offentlig ettersyn og høring i 6 uker i perioden september-oktober. 
  • Sluttbehandling og vedtak om ferdig plan i kommunestyret i desember.