ikon

Dette skjer nå

Planutvalget vedtok 26.01.2024, sak 3/2024, kunngjøring og varsling av planoppstart for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Innspill kan leveres innen 8. mars 2024.

Dette er på høring

Se innspillene som er kommet inn

hmm

Dette skal skje

  • Mars: Politisk verksted 12. mars
    Tverrpolitisk diskusjon om satsninger i kommuneplanens samfunnsdel.
    For kommunestyrets medlemmer.
  • April: Politisk behandling av oppstartsdokument i planutvalg og kommunestyre