Bestilling og avbestilling

Det skal innleveres skriftlig bestilling/avbestilling på all leie. Avbestilling (på arrangementer) må være gjort seinest en uke før leieavtalen trer i kraft, ellers kan det kreves betaling.
All leie opphører 1. mai. Ønsker noen å fortsette utover 1. mai må skriftlig bestilling sendes /leveres fritidskontoret.

Åpningstidene er fra kl. 15.00 til 22.00 mandag - fredag.
 
Ved store arrangementer skal det opprettes særskilt avtale mellom leietaker og Fritidskontoret.
Leietakerne er økonomisk og juridisk ansvarlig, herunder forplikter han seg til å følge såvel alminnelige som særskilte pålegg og/eller sikkerhetsforskrifter som fritidskontoret, politi, helsemyndighet eller brannvesen finner påkrevd.

Regler

 • Alle leietakere plikter å ha ansvarshavende over 18 år.
 • Ved all aktivitet må det vises aktsomhet.
 • Leietakerne disponerer kun de rom som leieavtalen omfatter.
 • Ved utleie av lokaliteter til arrangementer skal fastleie vike. Leietaker vil bli underrettet om dette ved oppslag på informasjonstavle eller ved annen henvendelse.
 • Informasjon til leietakerne vedrørende stenging av lokaler for kortere perioder skjer via informasjonstavlen, som er plassert i inngangen til byggene, minst en uke i forveien.
 • Uvedkommende har ikke adgang til lokalene og skal vises bort.
 • Ansvar for tøy, verdisaker m.m. er personalet uvedkommende.
 • Leietakerne er ikke forsikret for personskader som oppstår ved leietakers aktivitet.
 • Åpning og lukking av foldeveggene i hallene foretas av vaktmester, eller etter instruks av vaktmester.
 • Det er vaktmester i Stamneshallen, Helgelandshallen, Sandnessjøen ungdomsskole i tidsrommet: Mandag - Fredag mellom kl. 08.00 til 22.00.
 • Det skal betales leie av lokalene. Prisene fastlegges av kommunestyret.

Ansvarshavende

Ansvarshavende skal være tilstede på aktiviteten og være den siste som forlater lokalene.
Ansvarshavende bes sørge for:

 • At pubilkumskapasiteten i de enkelte lokalitetene overholdes (gjelder spesielt arrangementer).
 • At det hersker orden i lokalene, både under aktiviteten og når den avsluttes.
 • At materiell som blir brukt behandles med varsomhet, og settes på plass etter bruk.
 • At skifting av tøy skal foregå i garderoben.
 • At det ikke sløses med varmt vann i dusjene.
 • At røyking ikke foregår i byggene.
 • At inntak av alkohol ikke foregår hverken i eller utenfor byggene.
 • At spytting av snus, tyggegummi o.l. ikke skjer.
 • At flasker o.l. av glass er forbudt i Stamneshallen og Helgelandshallen.
 • At mat og drikke ikke inntas på eller nær gressmatten i Helgelandshallen.
 • At alle små mål i Helgelandshallen er sikret med krok fra taket.
 • At store mål ikke flyttes uten at vaktmester er uderrettet. Målene skal løftes på plass.
 • At alt fottøy som nyttes i hallene er rengjort.
 • At fotballsko kun brukes i Helegelandshallen. Det er forbudt å bruke sko med skruknotter eller ispigger.
 • At fotballsko som er brukt ute tas av ved døren.
 • At grupper som har siste time forlater lokalene senest kl. 22.00.