Stamneshallen

Stamneshallen er en fleridrettshall med aktivitetsflate på 23 x 44 meter, med oppmerking for håndball, volleyball, basketball, tennis, badminton og innebandy.
Garderober/dusjer, tilskuerplass for ca. 450 mennesker, kantine og aktivitetsrom.

Hallen kan også benyttes til ulike kulturarrangementer: Konserter, teater og lignende.
Sceneåpning 9 x 6 meter. Publikumskapasitet ca. 900.

I tilknytning til Stamneshallen er en kantine med plass til servering for opptil omlag 100 stk. når den utvides med det tilstøtende aktivitetsrommet. Denne kan leies separat eller sammen med Stamneshallen, da leies denne gratis. Kantinen har et stort kjøkken med alle fasiliteter. Kantinen egner seg til feiring av alt fra bursdag til bryllup.

For leie av Stamneshallen til fast trening i treningssesongen (1. september – 30. april) gjelder søknadsfrist 22. mai. Søknad om leie må leveres skriftlig.

Helgelandshallen

Helgelandshallen er en flerbrukshall med godkjent spilleflate på 40 x 60 meter. Hallen fikk nytt kunstgressdekke våren 2018 og benyttes primært til fotball. Hallen kan deles inn i tre deler. Deler av året legges sportsdekke på en tredjedel av hallen. I tillegg har hallen løpebane på 60 meter i tre baner, samt lengdegrop med tilløp.

Hallen benyttes også en del til ulike arrangementer, som for eksempel messer, konserter og dansegallaer.

Garderober/dusjer i Stamneshallen (tilstøtende nabobygg).

For leie av Helgelandshallen til fast trening i treningssesongen (1. september – 30. april) gjelder søknadsfrist 22. mai. Søknad om leie må leveres skriftlig.

Radåsmyra idrettsanlegg

Radåsmyra et utendørs anlegg som ligger ca. 2 km. sør for Sandnessjøen sentrum.

Radåsmyra har gressbane med spilleflate på 65 x 100 m, samt friidrettsanlegg med kunststoffdekke og 2 stk garderober med dusjer.

Stamnes arena

Stamnes kunstgressbane ble anlagt sommeren 2002 og rehabilitert med nytt kunstgressdekke i 2014.

Størrelsen på banen er 64 x 100 m. Det er også merket to baner på tvers for sjuer-fotball, samt én bane for nier-fotball.

 

 

Gymsaler og klasserom

I tillegg til de rene idrettsanleggene står kulturenheten for utleie av gymsaler og klasserom ved Bjarnetjønna skole, Sandnes barneskole, Ura skole og Sandnessjøen ungdomsskole.