Gjennom prosjektet ønsker kommunen å følge opp visjonen fra regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 som er at Nordland skal ha kompakte, bærekraftige og innovative byer. Nordland fylkeskommune har støttet prosjektet og fylkesrådssaken kan ses her: nyhetsbrev

Prosjektet skal styrke samarbeidet i regionsenteret og relevante pågående prosjekter skal ses i sammenheng med prosjektet. 

I 2016 ble det holdt byromseminar i Sandnessjøen og rapporten fra dette seminaret synliggjør flere av utfordringene/mulighetene som regionsenteret har til å skape gode møteplasser/byrom. Prosjektet vil ta i bruk resultatene fra seminaret i det videre arbeidet. Her ligger foredrag og seminarrapport : Byen som regionsenter

Prosjektet skal i løpet av november 2020 lage en strategiplan, med konkrete og prioriterte tiltak, inkludert en byromstrategi. Et konkret byromstiltak velges ut og startes opp. I prosjektet skal også besøkendes behov/forventninger til regionsenteret hentes inn og bearbeides.