Omsorgsleilighetene vil være såkalte innskuddsleiligheter. Pris på innskuddet vil være på mellom 1,8-1,9 mill kr.
Det er ikke fellesgjeld på prosjektet, men det vil være månedlige fellesutgifter på ca kr 3.500-4000 pr mnd.

Kjøp av omsorgsbolig i prestegården Borettslag er basert på behov for helse - og omsorgstjenester, og Alstahaug kommune har tildelingsrett.
Det må derfor søkes om omsorgsbolig til kommunen før kjøp kan realiseres.

 

For mer informasjon om omsorgsleilighetene sjekk hjemmesiden: 
Prestegården Borettslag