Austbø/Blomsøy/Hestøysund

 
Representanter Vararepresentanter
Finn Grønnevik - nestleder Guttorm Blomsø
Are Flatøy  Trine Henriksen
Leif Inge Jakobsen - leder Vivian Pettersen
Birgit Danielsen  Steinar Hoff
Susanne Solvær Helgesen Frank Savjord


Områdeutvaget har konstituert seg pr 03.03.20.

Bærøyvågen

Bjørn Kolberg
Inger Marie Walen Kolberg
Tor Sveinung Temre Mathisen
Jan Rune Johnsen
John Johansen
Hanne Nora Nilssen


Områdeutvalget har ikke konstituert seg pr 03.03.20

Kleiva

Det er ikke oppnevnt områdeutvalg for Kleiva for perioden 2019- 2023.

Mindland

Rgnar Skagen
Nina Sørenga
Marika Splinter
Tommy Jakobsen
Verle Penders
Frode Jakobsen
Gina Bergene Fransen
Ole Per Johnsen


Områdeutvalget har pr 03.02.20 ikke kontituert seg.

Sandnes

Det er ikke oppnevnt områdeutvalg for Sandnes for 2019-2023.

Sandnessjøen sentrum

Representanter Vararepresentanter
Roger Bastesen Svein Horsgård
Caroline Asphaug Øyvind Ulriksen
Kathrine Fournaros Trond Walter Svendsen
Bill Rønning Kenneth Pedersen
Ken Tollaksen Marius D. Johansen
  Bjørn Monsen
  Per Jægtvik
  Sigmund Aldra


Områdeutvalget vil kontituere seg 09.03.20

Søvik/Hamnes

 
Representanter Vararepresentanter
Christer Øveraas Tony Bruås
Thomas Selboe Vegard Olsen
Rakel Sofie Jægtvik Edvard Westvik
Trond Ruben Jenssen Leif Harad Bakkland
Andreas Fossum Anne Kathrine Gårdvik


Områdeutvalget har pr. 03.03.20 ikke kontituert seg.

Tjøtta/Offersøy

 
Representanter Vararepresentanter
Helge Johansen (leder) Arne Langset
Guri Bosness  Ingvild Flatøy Næstby
Tor Åge Tømmervik Per Steinar Jakobsen
Maria Knapstad Rudolf Bosness
Toril Jørgensen  

Tro

Irene Pettersen
Sidsel Beate Myhre
Nils Johan Nilsen
Ivar Larssen
Jan Åsmund Larssen
Ole Fredrik Olsen
Vidar Hansen
Wenche Solhaug
Remi Eivik
Kjell Flatøy


Områdeutvalget har pr 03.03.20 ikke kontituert seg.

 

Ura/Segelbergan/Novika

Representanter
Trond Erik Johansen
Clas Rønning
John Kåre Olsen
Rune M Larsen
Lars Inge Ingebrigtsen


Områdeutvalget har pr. 03.03.20 ikke kontituert seg.