Ordfører i Alstahaug - Bård Anders Langø

Født: 20. september 1972
Bård Anders Langø (Ap) ble gjenvalgt som ordfører i konstituerende kommunestyremøte 21. oktober 2015. Dette er hans andre periode som ordfører, han ble første gang valgt 19. oktober 2011. Han er født og oppvokst i Alstahaug kommune og bor i Sandnessjøen. Han har sittet i kommunestyret som representant fra 2007. I perioden 2007 - 2011 var han leder av Fast utvalg for plansaker (Planutvalget). Han kom fra jobben som Salgssjef ved Rica Hotel Sandnessjøen, og har bakgrunn som selger og ansatt i skoleverket.

Kontaktopplysninger finner du her

 

Ordførerens oppgaver

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Det vil si at han underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller der kommunestyret ikke har tildelt denne myndigheten til andre. Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap. Ordføreren har ikke myndighet til å ta beslutninger på kommunens vegne på egen hånd. Unntaket kan være mindre saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis kommunestyret har gitt ordføreren myndighet til det.

I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med Administrasjonssjefen, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er ofte kommunens ansikt utad. Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, men ikke stemmerett hvis han ikke er valgt medlem.