Du kan følge sendingen her: https://www.facebook.com/ak1820/

Eller her: https://alstahaug.kommunetv.no/live/268

Spørsmål sendes inn til oss på facebook via messenger-funksjonen, eller direkte til Kirsten Toft og Espen Isaksen på e-post.