I menyen til venstre vil du finne medlemmer i politiske utvalg for perioden 2019 - 2023. Utvalgene vil bli lagt ut etter hvert som de blir oppnevnt. Har du spørsmål til denne artikkelen kan du kontakte formannskapssekretær Kristin Vangen, tlf 75075000.