Representanter
1. En representant fra lærerpersonalet velges av skoleutvalget
2. En politiker som velges av Alstahaug formannskap: John Andre Selnes
3. Rektor er i styret i kraft av sin stilling