Austbø/Blomsøy/Hestøysund

 
Representanter Vararepresentanter
Finn Grønnevik  (nestleder) Guttorm Blomsø
Are Flatøy  Trine Henriksen

Leif Inge Jakobsen (leder)
Mobil 412 60 379

Vivian Pettersen
Birgit Danielsen  Steinar Hoff
Susanne Solvær Helgesen Frank Savjord


Områdeutvaget har konstituert seg pr 03.03.20.

Bærøyvågen

Bjørn Kolberg (leder)
Mobil 913 34 355

Inger Marie Walen Kolberg
Tor Sveinung Temre Mathisen
Jan Rune Johnsen
John Johansen
Hanne Nora Nilssen


Områdeutvalget konstituerte seg selv den 12.10.21

Kleiva

Det er ikke oppnevnt områdeutvalg for Kleiva for perioden 2019- 2023.

Mindland

Ragnar Skagen
Nina Sørenga
Marika Splinter
Tommy Jakobsen (leder)
Verle Penders
Frode Jakobsen
Gina Bergene Fransen
Ole Per Johnsen (nestleder)


Områdeutvalget konstituerte seg selv den 14.10.21

Sandnes

Det er ikke oppnevnt områdeutvalg for Sandnes for 2019-2023.

Sandnessjøen sentrum

Representanter Vararepresentanter
Roger Bastesen Svein Horsgård
Caroline Asphaug (leder)
Mobil 977 26 527
Øyvind Ulriksen
Kathrine Fournaros Trond Walter Svendsen
Bill Rønning (nestleder) Kenneth Pedersen
Ken Tollaksen Marius D. Johansen
  Bjørn Monsen
  Per Jægtvik
  Sigmund Aldra


Områdeutvalget har kontituert seg per 03.09.20

Søvik/Hamnes

 
Representanter Vararepresentanter
Christer Øveraas Vegard Olsen
Tony Bruås (leder)
Mobil 995 74 174
Edvard Westvik
Rakel Sofie Jægtvik Leif Harald Bakkland
Trond Ruben Jenssen Anne Kathrine Gårdvik
Andreas Fossum  


Områdeutvalget har pr. 03.12.20 kontituert seg.

Tjøtta/Offersøy

 
Representanter Vararepresentanter
Helge Johansen (leder)
Mobil 911 48 076
Arne Langset
Guri Bosness  Ingvild Flatøy Næstby
Tor Åge Tømmervik Per Steinar Jakobsen
Maria Knapstad Rudolf Bosness
Toril Jørgensen  

Tro

Irene Pettersen
Sidsel Beate Myhre
Nils Johan Nilsen
Ivar Larssen
Jan Åsmund Larssen
Ole Fredrik Olsen
Vidar Hansen
Wenche Solhaug
Remi Eivik
Kjell Flatøy


Områdeutvalget har pr 03.03.20 ikke kontituert seg.

 

Ura/Segelbergan/Novika

Representanter
Trond Erik Johansen (leder)
Mobil 905 69 109
Clas Rønning
John Kåre Olsen
Rune M Larsen
Lars Inge Ingebrigtsen


Områdeutvalget konstituerte seg selv den 2.12.21.