Avtalegiro og eFaktura

Du kan inngå avtalegiro på kommunale krav. Avtalegiro-avtale oppretter du selv i din nettbank. Du kan også kontakte banken hvis du trenger hjelp.

Kommunen tilbyr også eFaktura. For mer informasjon kontakt Arnhild Sommerbakk på tlf: 75 07 50 23, eller Linda Schei på tlf: 75 07 50 28 

Kommunenes bankkonto for innbetalinger:

Faktura med KID-informasjon – Bankkontonummer: 4516.27.94888

Øvrige innbetalinger - Bankkontonummer: 4516.27.94918

Kontaktpersoner vedrørende utsendte faktura

Kommunale avgifter: Irmelin Wilmann  - Telefonnummer: 75 07 56 05

Barnehager/SFO: Maia Vistnes – Telefonnummer: 75 07 50 56

Pleie/omsorg: Elin Johansen – Telefonnummer:75 07 52 50

Husleie: Mona Pedersen – Telefonnummer:75 074 56 04

NAV: Alf-Johnny Karlsen – Telefonnummer: 55 55 33 33

Kulturskolen: Anne Sofie Mentzen – Telefonnummer: 75 07 59 75

Epostadresse: post@alstahaug.kommune.no