Vedtatt i kommunestyret 15.12.2010 med ikrafttredelse fra 01.01.2011:
Gebyrregulativ+2011.doc PDF document ODT document


Eksempler for utregning av årsgebyr for vann og avløp:
GEBYR-EKS2011.doc PDF document ODT document