Tidligstemme

Fra 3. juli til 9 august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune dersom du ikke har mulighet ti å stemme på den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. 

Frem til kommunen mottar ordinære stemmesedler, benyttes en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Det samme gjelder dersom du bor i en annen kommunen enn den du tidligstemmer i.

Dersom du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den når du stemmer.

Når stemmeseddelen er stemplet av en valgmedarbeider legger du den i en stemmeseddelkonvolutt. Denne blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

I Alstahaug kommune er følgende tider satt for tidligstemming: 

Rådhuset

Mandag 3.7.23 til og med onsdag 9.8.23 kl. 09.00 – 15.00 etter avtale

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Husk å ta med gyldig legitimasjon. 

Du har stemmerett i kommunen du i Folkeregisteret er registrert som bosatt i 30. juni 2023.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

Dersom du vil gjøre endringer på stemmeseddelen må du skaffe deg en stemmeseddel fra din kommune og bruke den når du stemmer.

Når stemmeseddelen er stemplet av en valgmedarbeider legger du den i en stemmeseddelkonvolutt. Denne blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen.

Stemmen din blir deretter sendt til hjemkommunen din for opptelling.

 

I Alstahaug kommune er følgende dato og tid satt for ordinær forhåndsstemming: 

Kulturbadet

Uke 32, 33 og 34:
Torsdag 10.8.23 til og med fredag 25.8.23 kl. 10.00 – 14.00

Uke 35 og 36:
Mandag 28.8.23 til og med fredag 8.9.23 kl. 12.00 – 17.00

Austbø grendehus (UL framsteg)

Torsdag 24.8.23 kl. 11:30 – 15:00

Mindland grendehus (Mindland grendelag)

Tirsdag 29.8.23 kl. 12:00 – 16:00

Alstahaug Sykehjem og Åsheim Terrasse

Torsdag 31.8.23 kl. 10:00 – 14:00

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Onsdag 6.9.23 kl. 11:00 – 14:00

 

Valgdagen

I Alstahaug kommune gjelder følgende stemmetider på valgdagen: 

Krets

Stemmested

Stemmetid

Sandnessjøen

Kulturbadet

Søndag 10. sept. kl. 17.00 – 20.00

Mandag 11. sept. kl. 10.00 – 20.00

Søvik

Søvik oppvekstsenter

Mandag 11. sept. Kl. 11.00 – 18.00

Tjøtta

Tjøtta oppvekstsenter

Mandag 11. sept. Kl. 11.00 – 18.00

Ambulerende stemmegivning

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan søke kommunen om å stemme hjemme eller der de er. 

Når du tar kontakt med kommunen må du oppgi årsaken til at du ønsker å benytte seg av denne muligheten. Det er imidlertid ikke et krav om dokumentasjon. Det holder derfor å fortelle kommunen hvorfor du ønsker å stemme hjemmefra. Det er ingen krav om at søknaden må være skriftlig. Det holder å ta muntlig kontakt med din kommune og oppgi at du ønsker å stemme hjemme.

Fristen for å søke om å stemme hjemme i Alstahaug kommune er satt til tirsdag 5 september kl. 14.00.

 

Du kan ringe 750 75 005 for å avtale ambulerende stemming. Ring helst mellom kl 09-14.