Formannskapets innstilling til budsjett 2024, økonomiplan 2024-2027 er lagt ut til alminnelig ettersyn på kommunens nettside frem til kommunestyrets møte den 13. desember 2023 kl. 09.00.

Budsjett 2024- Økonomiplan 2024-2027 - Formannskapets innstilling

Kommunaløkonomisk analyse 2023

Kostra og nøkkeltall 2023

Budsjett 2024 - Øvrige enheter