Det skal velges nytt eldreråd og kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse i Alstahaug for valgperioden 2023-2027. Organisasjoner som representerer eldre og personer med funksjonsnedsettelse kan foreslå kandidater. Andre kan også foreslå kandidater. 

Medlemmene i rådene regnes som folkevalgte og oppnevnes av kommunestyret for fire år av gangen, i samsvar med den kommunale valgperioden. 

Eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse velges med hjemmel i kommunelovens § 5-12.

Sammensetning og organisering kan du lese mer om i forskrift om medvirkningsordninger § 3.

Forslag til eldrerådet

Eldrerådet skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for eldre i saker som angår eldre. 

Forslag til kandidater kan sendes til post@alstahaug.kommune.no

Merk forslaget med "Forslag til kandidater i eldrerådet 2023-2027". 

Forslag til råd for personer med funksjonsnedsettelse

Råd for personer med funksjonsnedsettelse skal sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning for eldre i saker som angår eldre. 

Forslag til kandidater kan sendes til post@alstahaug.kommune.no

Merk forslaget med "Forslag til kandidater i råd for personer med funksjonsnedsettelse 2023-2027".