barn og voksne i klasserom
Elevrådene fra Bjarnetjønna skole og Sandnessjøen ungdomsskole fikk mandag formiddag se arkitektteamenes foreløpige arbeid.

Skisser for framtida

Oppdraget går ut på å utarbeide løsningsforslag for utformingen av Sandnesvågen og området rundt, og skal danne grunnlag for framtidig reguleringsarbeid for området. Etter å ha vært på besøk i Sandnessjøen og fått innspill fra både kommunen, næringsaktører og befolkninga, har de to teamene arbeidet fram analyser av området, og foreløpige skisser for gode løsninger for framtidig bruk og utvikling av Sandnesvågen. Dette arbeidet ble mandag 13. november presentert for både befolkninga, skoleelever og en kommunalt oppnevnt vurderingskomité. 

Mandag formiddag møtte teamene sammen med veiledere fra Bylivsenteret og kommunens prosjektansvarlige elevrådene ved Bjarnetjønna skole og Sandnessjøen ungdomsskole, og fikk nyttige tilbakemeldinger fra elevrådsrepresentantene. Senere samme dag var det i hovedsak den voksne delen av befolkninga som samlet seg på et åpent folkemøte i Kulturbadet, for å se hvilke tanker arkitektene har gjort seg så langt i sitt arbeid. Etter at begge team hadde presentert sine foreløpige analyser og ideer, ble de frammøtte utfordret til å gi sine umiddelbare tilbakemeldinger. 

Tilbake i januar

Tilbakemeldingene fra både det åpne møtet og fra møtet med elevene, blir tatt med videre som råd til arkitektteamene og kommunen i det videre arbeidet med oppdraget. På nyåret kommer teamene tilbake til Sandnessjøen for siste ledd i prosjektet, når de 10. januar skal presentere sine endelige løsningsforslag for både kommunen og befolkninga. Dette skjer blant annet i form av ei utstilling av det innleverte materialet, i Kulturbadet.

“Flytt rådhuset til sentrum!”

På hjemmesidene til Norske arkitekters landsforbund kan du lese Bylivsenterets reportasje fra midtveisseminaret, “Flytt rådhuset til sentrum!”.