Hva mener DU at Sandnesvågen skal være?

I planprosessen vil vi ha med alle interesserte. Enten du bor i, bruker eller besøker Sandnesvågen er du velkommen til å delta. Vi arrangerer åpne møter både i oppstarten, midtveis og ved avslutning av prosjektet:

Oppstartsmøte
Tid: Onsdag 20. september kl. 19.30
Sted: Kulturbadet Bibliotek
Kom på oppstartsmøtet og få litt bakgrunn for arbeidet, info om Sandnesvågen, og møt teamene som deltar. Teamene ønsker å møte innbyggere og interesserte, og vi legger derfor opp til en uformell kafédialog etter presentasjonene. Møtet ledes av ordfører.

Midtveismøte:
Tid: Mandag 13. november
Sted: Kulturbadet Bibliotek

Avslutningsmøte:
Tid: Onsdag 10. januar
Sted: Kulturbadet Bibliotek

Hva er parallelloppdrag?

Parallelloppdrag er et verktøy for å drive langsiktig strategisk by- og samfunnsutvikling. Et parallelloppdrag betyr i korte trekk at flere tverrfaglige arkitektgrupper og eller konsulteringsgrupper jobber parallelt med samme oppgave. En egen vurderingskomite som består av fagfolk, kommunens folk og lokale og statlige aktører lager, med utgangspunkt i arkitektgruppenes forslag en anbefaling til kommunen. 

Anbefalingene vil danne grunnlag for videre planarbeid i kommunen.

Hva er en områderegulering?

En områderegulering styrer arealutviklingen i et større område og gir rammer for utviklingen. Sluttresultatet er et juridisk bindende arealkart og reguleringsbestemmelser, en planbeskrivelse og nødvendige utredninger.

Om arkitektteamene

Da vi i mai lyste ut oppdraget fikk vi tilbud fra 22 arkitektteam. Av disse har vi valgt to team til å utføre oppdraget:

Asplan Viak
Asplan Viak er et av landets ledende fagmiljø innenfor planlegging og samfunnsanalyse-/utredning. Firmaet har lang erfaring med komplekse planoppgaver i små og store byer og tettsteder. Asplan Viak har fullført flere utviklingsprosjekter i Norge, blant annet parallelloppdraget Framtidsbilder Trondheim2050, Steinkjer sentrum og Paradis i Stavanger kommune.

Tegnestuen Vandkunsten
Tegnestuen Vandkunsten holder til i København og løser oppgaver i hele Nord-Europa. De bringer med seg unik erfaring fra norske og internasjonalt anerkjente byutviklingsprosjekter.

Med seg i oppdraget har Tegnestuen Vandkunsten et sammensatt team med deltakere fra flere ulike selskap:

  • DETBLÅ har sitt hovedfokus på utvikling av landskapet som det bærende for byplanlegging og bygningsarkitektur.
  • Byantropologene har spesialisert seg på sosial bærekraft i stedsutviklingsprosjekter, og jobber med å bringe innbyggernes stemmer inn i alle faser av stedsutviklingsprosessen.
  • Beta Mobility er et norsk rådgivningsmiljø innen ny mobilitet med erfaring og bakgrunn fra urbanisme, design, teknologi og strategisk utvikling.