Dette må du kunne dokumentere:

  • Identifikasjonsnummer
  • Vaksinasjonsdato
  • Vaksine

I tillegg bør du kunne dokumentere:

  • Batchnummer
  • Vaksinatør
  • Signatur/stempel

Slik går du fram for å dokumentere og registrere:

  1. Kontroller at du har nødvendig dokumentasjon på din vaksinasjon tilgjengelig, samt personlig ID.
  2. Send e-post til korona@alstahaug.kommune.no for å bestille videokonsultasjon med en fra kommunens vaksineteam. Det er avsatt tid til dette onsdager mellom 11-13. Du får tilsendt tidspunkt for time samt link til konsultasjon til e-post adressen du har oppgitt.
  3. Det gjøres en vurdering av dokumentasjonen som er framlagt, og dersom vaksinasjonen er tilstrekkelig dokumentert legges opplysningene inn i SYSVAK.
  4. Når opplysningene er registrert kan det ta opp til et døgn før koronasertifikatet ditt oppdateres.

Det har ingen hensikt å ringe vaksinetelefonen for å registrere opplysninger, dette kan kun gjøres i videokonsultasjon med Alstahaug kommune. Det er også åpnet for at etterregistreringen kan skje via private helseaktører.