Administrasjonens grunnlag til budsjett for 2014 samt økonomiplan 2014-2017 legges med dette fram til politisk behandling.