Hva er en meddommer?

Meddommere er innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. En meddommer, lekdommer, er altså en ikke juridisk utdannet person. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt flere ganger i året. De fleste rettssakene varer fra én til tre dager, selv om noen saker kan vare noe lengre.

Som meddommer i tingretten er du en av to lekmenn som skal dømme i rettssaker, sammen med en fagdommer.

Som meddommer i lagmannsretten er du en av fire meddommere som skal dømme i rettssaker, sammen med tre fagdommere.

Les mer om meddommerordningen på domstol.no.

Dine rettigheter som meddommer

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Det betyr at du vanligvis får fri fra jobben for å stille som meddommer. Dersom du eller arbeidsgiveren din taper arbeidsfortjeneste de dagene du blir innkalt, vil dere bli kompensert for det.

Hvem kan bli meddommer?

Domstolloven stiller disse kravene:

  • Du være over 21 år og under 70 år når valgperioden starter.
  • Du må ha stemmerett.
  • Du må stå i folkeregisteret i kommunen.
  • Du må kunne tilstrekkelig norsk.

De som velges skal være vanlige innbyggere som er godt skikket til vervet. Meddommere kan ikke ha vært straffedømt de ti siste årene. Meddommerutvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.  

Les mer om hva som kreves for å bli meddommer.