Alstahaug kommune skal i år lage en ny versjon av det som kalles kommuneplanens samfunnsdel. Dette er det viktigste plandokumentet for kommunen, og skal være utgangspunkt for hva som skal prioriteres i Alstahaug i årene som kommer. Her tas det stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. For at lokalpolitikerne skal gjøre gode valg og prioriteringer trenger vi hjelp fra dere som bor i, jobber i eller besøker kommunen.

Vi vil være en kommune som er god for alle, og trenger derfor å vite hvordan du oppfatter Alstahaug i dag, hva du liker og hva som kan bli bedre. Ved å delta i spørreundersøkelsen bidrar du med verdifull kunnskap og svarene vil bli brukt inn i arbeidet med kommuneplanen. 

Vil dere svare på undersøkelsen sammen?

Man kan også svare på undersøkelsen som ei gruppe, f.eks. en vennegjeng, skoleklasse eller frivillig organisasjon. I starten av undersøkelsen velger du om du svarer for deg selv eller som ei gruppe. Hva med å snakke om undersøkelsen og svare på den sammen i kaffepausen på jobb, på møte i områdeutvalget, når du er sammen med venner eller på elevrådsmøte?

Til undersøkelsen

Svarene er anonyme. Om dere svarer som gruppe kan dere velge å skrive hvem dere er om dere ønsker. Det er viktig at det ikke deles personlige opplysninger i denne undersøkelsen. 

Trykk her for å starte undersøkelsen

Spørreundersøkelsen er åpen til og med 26. mai 2024.

Takk for at du bidrar!