Skolene sender ut detaljert informasjon om oppstarten for den enkelte skolen. For å begrense smittespredning har skolene iverksatt tiltak for

  • god hygiene
  • redusert kontakthyppighet

Det betyr i praksis at elevene vil bli organisert i mindre grupper og at pauseaktiviteter blir litt mer kontrollerte enn vanlig.

Det er en fordel at barn og unge begrenser omgang med elever fra andre kohorter på fritiden.

Barn som er syke skal ikke være på skolen

Barn og unge med selv milde luftveissymptomer må holdes hjemme til en dag etter symptomfrihet.