Foresattportalen

Foresattportalen er en digital plattform og en del av Visma Flyt Barnehage hvor du som foresatt har all informasjon om ditt/dine barn. Last ned bruksanvisning her

Foresattportal som app er tatt i bruk, app lastes ned og innstalleres fra google play eller app store. Last ned bruksanvisning her

I foresattportalen kan foresatte:

  • Søke om barnehageplass
  • Overskrive/slette søknad 
  • Søke om endring av plass størrelse
  • Motta tilbud om barnehageplass
  • Svare på tilbudt barnehageplass
  • Godkjenne og bekrefte at vedtekter er lest og forstått
  • Se oversikt over sine barn og informasjon om barnehage/plasstype
  • Si opp barnehageplass