Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere må dere søke om ekteskapsprøving. Dette gjøres ved å fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest. Skjemaene sendes til Skatteetaten (se Skatteetaten.no for mer informasjon).  Hvis begge har norsk personnummer eller D-nummer kan dere også søke digitalt.

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. De som søker digitalt vil gå tilsendt prøvingsattesten i Altinn. Brudeparet kan videresende den til vigsler i Altinn eller skrive den ut og sende den i posten eller levere den på Rådhuset. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

Original attest må leveres eller sendes til Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen eller leveres på Rådhuset, Strandgata 52, Sandnessjøen.

Dato og tidspunkt for vielse

Vielser prioriteres i hovedsak i Kulturbadet på fredager kl 14.00, men det åpnes for at vigsel kan finne sted annet sted etter særskilt avtale med politisk sekretariat. For å avtale tidspunkt for vielse, ta kontakt med politisk sekretariat: david.jakobsen@alstahaug.kommune.no eller telefon: 75 07 50 05.

Pris

Borgerlig vigsel er gratis innenfor normal arbeidstid.
For vigsler utenfor normal arbeidstid inkl. lørdag, betales det i tillegg et gebyr på kr. 700,-.
Kostnader ved vigsel annet sted enn Kulturbadet, dekkes av brudeparet.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp ca. 10 minutter før avtalt tid for vigsel.
Paret må fremvise legitimasjon.
Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.
Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  
Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette avtales på forhånd.

Spørsmål?

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt på e-post: david.jakobsen@alstahaug.kommune.no eller telefon 750 75 005.
Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten