Før dere gifter dere

Før dere kan gifte dere må dere søke om ekteskapsprøving. Dette gjøres ved å fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest. Skjemaene sendes til Skatteetaten (se Skatteetaten.no for mer informasjon).  Hvis begge har norsk personnummer eller D-nummer kan dere også søke digitalt.

Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. De som søker digitalt vil gå tilsendt prøvingsattesten i Altinn. Brudeparet kan videresende den til vigsler i Altinn eller skrive den ut og sende den i posten eller levere den på Rådhuset. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

Original attest må leveres eller sendes til Alstahaug kommune, Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen eller leveres på Rådhuset, Strandgata 52, Sandnessjøen.

Dato og tidspunkt for vielse

Vigsler prioriteres i hovedsak i Kulturbadet på fredager kl. 14.00, men det åpnes for at vigsel kan finne sted til annen tid eller på annet sted etter særskilt avtale med politisk sekretariat. 

For å avtale tidspunkt for vigsel, ta kontakt med politisk sekretariat i Alstahaug kommune: david.jakobsen@alstahaug.kommune.no eller telefon: 75 07 50 05.

Pris

Borgerlige vigsler på Kulturbadet innenfor normal arbeidstid er gratis (8-15 sommerhalvår/8-16 vinterhalvår).

For borgerlige vigsler på Kulturbadet utenfor normal arbeidstid mandag - fredag betales det et gebyr på kr. 700,-.                             

For borgerlige vigsler på Kulturbadet gjennomført lørdag eller søndag betales det et gebyr på kr 1000,-. 

Eventuelle kostnader for gjennomført vigsel på annet sted enn Kulturbadet dekkes av brudeparet selv.  

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere/vitner og gjester må møte opp ca. 10 minutter før avtalt tid for vigsel.

Det skal være to vitner til stede under seremonien, som begge må være myndige. 

Paret og vitner må fremvise gyldig legitimasjon.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  

Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette avtales på forhånd.

Spørsmål?

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt på e-post: david.jakobsen@alstahaug.kommune.no eller telefon 750 75 005.

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten.