Det er fylkeskommunen som har ansvaret for drift og administrasjon av de videregående skolene.

Gå til hjemmesiden til Sandnessjøen VGS.