KS Agenda er tilrettelegger for konferansen som er forhåndsfinansiert av OU-midler. Gå til KS sine nettsider for påmelding og mer informasjon: http://kurs.ksagenda.no/kursinformasjon.cfm?pAction=Article&pCompanyId=64411&pArticleId=57566&pEMSId=25390