Valgprosenten i Alstahaug var i år på 64,4%. Stemmene fordelte seg slik:

Senterpartiet: 45,1%
Rødt: 17,9%
Arbeiderpartiet: 11,7%
By og land, tverrpolitisk liste: 6,7%
Høyre: 6,7%
Venstre: 4,9%
Fremskrittspartiet: 4,2%
Sosialistisk venstreparti: 2,8%

Når alle stemmene er talt og det er tatt høyde for personstemmer og slengere ser mandatfordelingen i det nye kommunestyret slik ut (etter ny kandidatrangering):

Senterpartiet: 12 mandater

 • Peter Talseth
 • Trude Jægtvik
 • Svein Arne Monsen
 • Ingar Nykmark
 • Kyrre Pettersen
 • Sigsten Johansson
 • Odd Magne Karlsen
 • Anna Elisabet Øyen
 • Anette Markvoll
 • Norvald Ruderaas
 • Maren Herigstad
 • Erik Jørgensen

Rødt: 5 mandater

 • Hanne Benedikte Wiig
 • Ingeborg Haug Steinholt
 • Eline Meek Allern
 • Arnfinn Rørvik
 • Allan Zvanut

Arbeiderpartiet: 3 mandater

 • Ole-Gerhard Rinø
 • Siv Helen N. Sigerstad
 • Magne Kr. Steinholt

By og land, tverrpolitisk liste: 2 mandater

 • Arne Langseth
 • Knut Nilsen

Høyre: 2 mandater

 • Stig Tore Skogsholm
 • Nina Iren Aspnes

Venstre: 1 mandat

 • Hanne Nora Nilssen

Fremskrittspartiet: 1 mandat

 • Trond Asgeir Johansen

Sosialistisk venstreparti: 1 mandat

 • Kjersti Toft

Hvis du vil lese mer kan du laste ned:

Mandatfordeling kommunestyrevalget 2019

Endelige resultater - representanter 2019

Kandidatstemmetall pr parti

Mandatfordeling - beregning av kvotienter og antall mandater til listene

Ny kandidatrangering pr parti

Partisammendrag - slengerstemmer