Selve utlysningen finner dere HER.

Søknadsfristen er 17. desember 2021.

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».  Bufdir anbefaler at alle leser den nye forskriften og veilederen nøye.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Dere kan søke om tilskudd for inntil tre år.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

For all øvrig informasjon viser Bufdir til tilskuddsordningens nettside.