Tilskuddssats for tilskudd til driftsutgifter i 2022

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år   :              Kr. 232 292

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år   :              Kr. 112 224

Tilskuddssats for tilskudd til driftsutgifter i 2017-2021

Tilskuddsår Tilskuddssats drift, barn 0-2 år Tilskuddssats drift, barn 3-6 år
2021 kr. 225 105 kr. 107 703
2020 kr. 230 208 kr. 110 739
2019 kr. 223 464 kr. 107 663
2018 kr. 226 871 kr. 109 772
2017 kr. 231 851 kr. 112 995