Tilskuddssats for tilskudd til driftsutgifter i 2020

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år   :              Kr. 230 208

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år   :              Kr. 110 739

Tilskuddssats for tilskudd til driftsutgifter i 2019

 

Per heltidsplass

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år

(kommunal finansiering, barn 0-2 år/antall heltidsplasser barn 0-2 år) =

= 13 072 203/58,5

= 223  464

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år

(kommunal finansiering, barn 3-6 år/antall heltidsplasser barn 3-6 år)

= 10 947 528/ 101,7                         

= 107 663

 

Tilskuddssats for tilskudd til driftsutgifter i 2018

 

Per heltidsplass

Tilskuddssats drift, barn 0-2 år

(kommunal finansiering, barn 0-2 år/antall heltidsplasser barn 0-2 år) =

= 12 477 899/55

= 226 871

Tilskuddssats drift, barn 3-6 år

(kommunal finansiering, barn 3-6 år/antall heltidsplasser barn 3-6 år)

= 10 757 623/ 98                         

= 109 772

 

Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager i 2017

Driftstilskudd små barn

 231 851 kr
Driftstilskudd store barn  112 995  kr