Studentenes oppgave er å kartlegge tilgjengelighet og universell utforming forskjellige steder i kommunen. Dette er gjort mulig med et tilskudd fra Kartverket, som har som mål å skape en database og kartlag i en kartklient som viser tilgjengelighet i tettsteder og friluftsområder i Norge.

Tilgjengeligheten klassifiseres etter forskjellige kriterier for manuell rullestol, elektrisk rullestol og syn. Det skilles også mellom tilgjengelighet i tettsted og friluft. Se registreringer i kart her:

Arbeidet med å kartlegge startet Eline med i fjor sommer. I år skal i tillegg noen av friluftsområdene i kommunen kartlegges og det skal utarbeides en rapport som gir oss forslag til tiltak.

Hva er tilgjengelighet og universell utforming?
Når vi snakker om universell utforming er det for mange lett å tenke at det bare handler om å legge til rette for en liten gruppe mennesker med en varig funksjonshemming. Men funksjonshemmede er ingen ensartet gruppe. Barn, eldre, svaksynte, foreldre med barnevogn og personer med en midlertidig skade er bare noen eksempler på innbyggere som møter andre hindringer enn resten av befolkningen. Universell utforming handler om at omgivelsene skal være tilgjengelige for alle, uansett ferdigheter og funksjonshemminger. Derfor er universell utforming og tilgjengelighet en fordel for alle mennesker gjennom hele livet.

Gode lokalsamfunn
Alstahaug kommune er i gang med å utarbeide flere planer som vil legge føringer for framtidens samfunnsutvikling. Det at vi nå får kartlagt status for universell utforming vil gi et viktig grunnlag å jobbe ut fra når vi skal finne hvilke målrettede tiltak som skal sikre at alle våre innbyggere får like muligheter og å gjøre kommunen vår til et godt lokalsamfunn å bo i for alle.
 

Her noteres det at sittegruppen har tilrettelagt plass for rullestol men at terskelen for å komme opp til sittegruppen er for høy.