Byggesak

Veileder deg i spørsmål om byggesak og hjelper deg å forstå om du trenger å søke eller ikke. Har du generelle spørsmål om søknadsplikt vedrørende et byggetiltak du planlegger, kan du få veiledning på telefon eller svar på mail. 

Kan hjelpe deg med spørsmål rundt endring av eiendom, oppmåling og seksjonering. 

 


 

Landbruk  

Gir veiledning knyttet til jord- og skogbruk i kommunen. Administrerer tilskudds- og velferdsordningene innenfor jord- og skogbruk.  

 

Ved booking må man opplyse hva saken gjelder. 

 


 

Plan

Bistår i spørsmål knyttet til utarbeiding av private reguleringsplaner, eller endringsbehov for eksisterende reguleringsplaner.  

Utarbeider kommunale områdereguleringer og kan orientere om prosesser og andre spørsmål knyttet til ønskede tiltak. 

 


Gir veiledning om miljø og medvirkning i planprosesser.  

 


 

Hva er en forhåndskonferanse? 

  • En forhåndskonferanse er et avklaringsmøte mellom deg, din ansvarlige søker, og kommunen. 

  • I møtet kan man diskutere gjeldende eller ny plan, infrastruktur, aktuelt lovverk, myndigheter som må involveres, dokumentasjonskrav og forvaltningspraksis. 

  • Møtet krever forberedelser fra deg. 

  • Det blir ført referat fra møtet. 

 

Hvilke opplysninger må du sende inn til forhåndskonferansen? 

  • Redegjørelse om planlagt byggetiltak 

  • Tegninger som viser tiltaket inkludert terrengforhold 

  • Situasjonskart hvor tiltaket er tegnet inn 

  • Spørsmål og problemstillinger du ønsker å få svar på 

 

For at vi skal kunne forberede oss til forhåndskonferansen, er det svært viktig at du sender inn hvilke spørsmål du ønsker å få svar på, eller hva du ønsker å få avklart. 

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gi svar på om søknaden vil bli innvilget. Disse vurderingene gjøres under selve saksbehandlingen, og er ikke et tema du kan ta opp i en forhåndskonferanse. 

 

Bestilling kan gjøres via lenken over. En saksbehandler vil ta kontakt med deg på e-post eller telefon og avtale nærmere detaljer. Møtet skal avholdes innen to uker etter at tilstrekkelige opplysninger er mottatt. 

 

Forhåndskonferanse er gebyrbelagt, se gebyrregulativ 

 


 

Alle