Veileder deg i spørsmål om byggesak og hjelper deg å forstå om du trenger å søke eller ikke. Har du generelle spørsmål om søknadsplikt vedrørende et byggetiltak du planlegger, kan du få veiledning på telefon eller svar på mail. Kart og oppmåling

Kan hjelpe deg med spørsmål rundt endring av eiendom, oppmåling og seksjonering. 


Gir veiledning knyttet til jord- og skogbruk i kommunen. Administrerer tilskudds- og velferdsordningene innenfor jord- og skogbruk.  

Ved booking må man opplyse hva saken gjelder. 


Bistår i spørsmål knyttet til utarbeiding av private reguleringsplaner, eller endringsbehov for eksisterende reguleringsplaner.  

Utarbeider kommunale områdereguleringer og kan orientere om prosesser og andre spørsmål knyttet til ønskede tiltak. 


Gir veiledning om miljø og medvirkning i planprosesser.