Hold ut litt til

Alle, også barn og unge, må begrense å møtes i grupper. 5 er maksantall både ute og inne. Vi fraråder lek i ballbinger og på løkker inntil ny vurdering av situasjonen blir gjort over påske.

De utvidede karantenereglene for Alstahaug gjelder nå for alle som kommer til kommunen, fra fylker sør for Nordland. Vi oppfordrer alle til å overholde disse reglene, som er et viktig verktøy for å begrense smittespredning.

Bekymret for utviklingen i Tromsø

Selv om Alstahaug for tiden ikke har karanteneregler for besøkende fra Tromsø kommune, er kommuneoverlegen bekymret for den smittespredningen vi nå ser i Tromsø. Kommuneoverlegen ber derfor om at tilreisende fra Tromsø viser aktsomhet i sin sosiale omgang med andre i de 14 første dagene etter ankomst til Alstahaug. Dette gjelder særlig studenter eller andre som kommer tilreisende til kommunen i forbindelse med påskehøytiden. Hold avstand til andre utenfor husstanden, ikke treff venner i festlig lag og ikke utsett sårbare grupper for økt smitterisiko ved besøk i denne perioden.

Reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes

Fortsatt gjelder anbefalingen om at alle reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes. Smitte spres når mennesker bytter miljø fra ett smitteområde til et annet. Kommuneoverlegen anbefaler alle å være hjemme i påskehøytiden i år. Men da er det viktig også å planlegge påskeinnkjøpene i god tid. Mange mennesker i butikken samtidig er ikke ønskelig. Planlegg innkjøp til en «uvanlig» tid på døgnet, vær nøye på håndhygiene, vask hender før og etter handleturen og hold god avstand på til andre i butikken, helst to meter.

Hold deg hjemme hvis du er syk

Er du syk, bli hjemme. Ikke dra på butikken eller andre steder der du møter andre når du har luftveisinfeksjon; det vil si rennende nese, hoste og/eller feber.

Det er kun i fellesskap vi kan begrense smitten og sammen beskytte de mest sårbare blant oss.

En god og smittefri påske ønskes dere alle fra Alstahaug kommune.