Solsiden dagsenter er et lavterskeltilbud i regi av Alstahaug kommune, avdeling for rus og psykisk helse. Vi holder til i lyse, trivelige og nyrenoverte lokaler i det gamle ”grønnbygget”.

Vårt telefonnummer er 47 90 72 80 (onsdag og fredag). Ellers kan du snakke med noen i teamet på nr. 91 79 57 89 for mer informasjon.

Solsiden dagsenter skal tilby mennesker med ulike problemstillinger fra Alstahaug et målrettet aktivitetstilbud og sosialt utviklende kontakttilbud i lokalmiljøet.

Målsetningen for dagsenteret er å sikre et tilbud til de som har vanskeligst for selv å skape seg en meningsfull tilværelse gjennom aktivitet og sosial kontakt, samt støtte til egen mestring.

Solsiden dagsenter skal gi brukerne mulighet til å

- bedre mestre sin daglige livssituasjon

- bryte isolasjon og tilbaketrekning

- bedre eller vedlikeholde sin psykiske og sosiale fungeringsevne

Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med Solsiden dagsenter. Kom gjerne innom for en prat og en kopp kaffe.

Åpningstider og veiledende aktivitetstilbud Solsiden Dagsenter fra 1. januar 2011

Mandag - stengt

Tirsdag - stengt

Onsdag kl. 09 – 14.30 – Kreativ aktivitet, baking, lese aviser etc.

Torsdag - stengt

Fredag kl. 09 - 14 -  Frokost kl.10.00. (De som vil spise må være der før kl.09.45), håndarbeid m.m

Alstahaug kommune ønsker gamle og nye brukere velkommen til Solsiden dagsenter