Her kan du søke barnehageplass

For å ha rett til barnehageplass fra høsten 2024 må du søke innen fristen 1. mars. Dersom du allerede har en søknad registrert, trenges det ikke søke på nytt. Du kan også søke om barnehageplass etter hovedopptaket. Hvis det er ledige plasser tildeles disse fortløpende.

Innlogging i Foresattportalen for å søke om barnehageplass, krever at du har tilgang til BankID. Dersom du ikke har det, kan papirskjema lastes ned her: Søknadsskjema barnehageplass . Søknadsskjemaet må lastes ned og fylles ut manuelt. Skjemaet skal du sende til: 

Alstahaug kommune

v/Oppvekst og kultur

Strandgata. 52

8805 Sandnessjøen.