Rett til barnehageplass?

For å ha rett til plass ved hovedopptak:

  • må du søke om barnehageplass senest 1. mars 2024
  • må barnet være fylt ett år innen utgangen av november 2024

I samsvar med barnehagelovens § 16 har barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage fra august. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden de fyller ett år.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Tilbud om barnehageplass

Barn med rett til barnehageplass
Tilbud til barn med rett til barnehageplass sendes ut i flere tilbudsrunder i perioden mars til juni. De fleste søkerne får tilbud i første opptaksrunde, men vi kan ikke på forhånd si i hvilken opptaksrunde du vil få tilbud. Det er avhengig av antall søkere og ledige plasser i de barnehagene du har søkt. Barn med lovfestet rett til plass vil få et tilbud om barnehageplass i Alstahaug kommune. 

Hvordan varsler vi deg om tilbudet? 
Du vil motta tilbud om barnehageplass i den digitale postkassen din (Digipost eller Altinn).
Har du reservert deg mot digital post, vil du få tilbud som brev i posten. Du finner også informasjon i Visma Flyt Barnehage foresattportal.

Svar på tilbud du har fått
Svar på tilbud i Visma Flyt Barnehage foresattportal

Barn uten rett til plass
For barn uten rett til plass kan vi ikke si noe om når du kan forvente å få et tilbud.

Alstahaug kommune har ingen nummerert venteliste. Grunnen er at søknadene ikke er rangert etter søknadsdato, men etter prioritet og barnas alder. Siden søknader kommer inn fortløpende gjennom året betyr det at ventelisten ikke er statisk, men kan endres når det kommer inn en ny søknad. For eksempel søknad med større prioritet. 

Vedtekter

Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen.

Følgende vedtekter for kommunale barnehager ble vedtatt i kommunestyret 23.10.2018. Vedtektene kan lastes ned her

Si opp barnehageplass

Du sier opp plassen ved å logge deg inn via Foresattportalen til Visma Flyt Barnehage.

Det er 1 måneds oppsigelsestid i kommunale barnehager. Oppsigelsen telles fra den 1. i måneden etter at melding om oppsigelse er mottatt. Det må betales for opphold og kost i oppsigelsestiden.

Private barnehager har egne regler for oppsigelsestid. Les om dette i barnehagens vedtekter.

Manuelt søknadsskjema

For å logge inn i Foresattportalen å søke om barnehageplass, trenger du tilgang til BankID. Dersom du ikke har dette, kan papirskjema lastes ned her: Søknadsskjema barnehageplass 
Søknadsskjemaet må lastes ned og fylles ut manuelt.
Skjemaet skal du sende til Alstahaug kommune, avdeling Oppvekst og kultur, Strandgata. 52, 8805 Sandnessjøen.