Hvert år fordeler Kulturdepartementet gjennom fylkeskommunene tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Det er nå åpnet for å levere inn søknader for tildelingen i 2023. Søknadsfristen er 15. oktober 2022.

For å kunne søke om spillemidler må anlegget stå på listen over prioriterte og uprioriterte tiltak i Alstahaugs kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019 – 2023. Man kan ikke søke om tilskudd til drift og løpende vedlikehold av anlegg.

Her kan du lese mer om vilkårene og hva slags type anlegg som det gis tilskudd til.

Nye søknader og fornyelse av gamle søknader må sendes inn på www.anleggsregisteret.no.