Dere må ringe til avdelingen og avtale klokkeslett i forkant.