Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, for eksempel før kirurgiske inngrep i spesialisthelsetjenesten, blant beboere på sykehjem ved smitteoppsporing, samt som ledd i vitenskapelige studier.  

Du finner mer informasjon på nettsidene til FHI: https://www.fhi.no/nyheter/2020/testkriterier-utvides/