Generelle regler

Tenk på intensjonene i smitteverntiltakene til enhver tid: Hold avstand, Hold deg hjemme, Håndhygiene og Begrens sosial kontakt! Alt kan ikke reguleres med regler. Bruk fornuft og begrens smitterisikoen.

 • Hold deg mest mulig hjemme, unngå sosial kontakt så langt som mulig
 • Pass på din avstand til andre. Alltid 1 meter, og helst 2 meter der dette er mulig.
 • Hold alltid 2 meters avstand til personer i risikogruppene
 • Du kan invitere max 5 personer hjem til deg på besøk, dersom bopelen din tillater dette i forhold til avstandsreglene.
 • Dersom du skal ha et privat arrangement på et offentlig sted kan dere maksimalt være 20 stykker tilstede dersom lokalet tillater dette i forhold til avstandsreglene. Dette gjelder for eksempel bryllup, dåp, minnestund, mv
 • På alle innendørs arrangementer er det en maksimal deltakelsesgrense på 50 stk der det ikke er fastmonterte seter. Avstandsreglene begrenser antall dersom lokalene ikke er store nok.
 • På noen innendørs arrangementer er det en maksimal deltakergrense på 200 stk nasjonalt der det er fastmonterte seter. Avstandsreglene begrenser antall dersom lokalene ikke er store nok. I Alstahaug kommune begrenses antallet publikum i Kulturbadet til 30 stk i Kinosal og 50 stk i auditorium i Storsal.
 • Alle unødvendige reiser, også innenlandsreiser, skal unngås.

Fest og uteliv

 • Alle private fester bør avlyses eller utsettes ut november i første omgang.
 • Skjenkestopp for alle skjenkesteder innføres nasjonalt til kl 24.00. Alle skjenkesteder skal registrere besøkende med navn og telefonnummer og oppbevare dette i 14 dager.
 • Ikke innslipp av gjester på utesteder etter kl 22.00
 • Restauranter og kafeer må holde avstandskrav om 2 meter mellom bord, og en meter mellom gjestene på hvert bord

Idretts- og fritidsaktiviteter

Det anbefales å avlyse alle arrangementer som involverer deltakere fra andre kommuner tom 6.desember. Treninger og internkamper kan foreløpig gå som normalt, under forutsetning av at regler for avstand og hygiene overholdes.

Reisende og arbeidstakere fra røde land

 • Alle som har vært i røde områder må i 10 dagers karantene etter hjemkomst. For unntak se Covid-19 forskriften
 • Utenlandske statsborgere som kommer reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19 test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreise. Ved manglende test kan vedkommende bli nektet innreise.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller at arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge.
 • Personer, inkludert turister og besøkende, uten fast bopel må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden (hver 3. dag). Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer på besøk til slekt i Norge.

For øvrige unntak fra karantenereglene, se nettsidene til folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/hjemmekarantene-og-hjemmeisolering-i-forbindelse-med-covid-19/?term=&h=1#unntak-fra-karanteneplikten

Skole

 • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.
 • Vask hender før dere kommer på skolen.
 • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.
 • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.
 • Elevene organiseres i sine vanlige klasser, men kontakten med andre klasser er begrenset.
 • Skolene har styrket renhold
 • SFO har ordinære åpningstider
 • Ansatte i barnehager og skoler prioriteres for testing på lik linje med helsepersonell

Barnehage

 • Barn som er syke skal ikke komme i barnehagen
 • Vask hender før dere kommer til barnehagen
 • Barnehagen har ordinær åpningstid
 • Foresatte som er friske og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan følge og hente barna sine i barnehagen. Orienter deg om den enkelte barnehages rutiner for oppmøte og henting i barnehagen
 • Barnehagene har styrket renhold
 • Ansatte i barnehager og skoler prioriteres for testing på lik linje med helsepersonell.

Barn kan komme i barnehagen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon, kan barn og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn
 • Barn og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen.
 • Mange barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen såfremt barnet er friskt.

Kollektivtransport

Det oppfordres til å benytte alternative reisemåter enn kollektivtransport så lenge smittetrykket nasjonalt er høyt.

For kommunalt ansatte

 • Det skal ikke arrangeres julebord eller andre sosiale sammenkomster i arbeidsplassens regi for kommunalt ansatte i forbindelse med jula 2020
 • Møtevirksomhet skal begrenses til et ytterst nødvendigste. Møter skal primært foregå på Teams, Skype eller lignende. Fysiske møter mellom avdelinger skal begrenses mest mulig.
 • Jobbreiser skal unngås så langt som mulig. Avklar med leder dersom du er i tvil om reisen din skal gjennomføres eller ikke.
 • Ved reiser til Osloområdet, både i privat og jobbsammenheng, tilbys alle test ved hjemkomst. Ta kontakt med Team-Corona for test på mail til korona@alstahaug.kommune.no eller elektronisk bestilling på kommunens hjemmeside, planlegg gjerne test før avreise.
 • Arbeidstakere som arbeider i helse- og omsorgsområdet, samt barnehagesektoren, oppfordres særlig til å testes etter hjemkomst fra Osloområdet. Dersom du testes uten symptomer, er du ikke i karantene inntil prøvesvaret foreligger. Om du kan være på jobb inntil prøvesvaret foreligger er det din leder som avgjør.

Tilsyn og regler

Kommunen har tilsynsansvar for at smitteverntiltakene overholdes. Vi har imidlertid et felles ansvar for at smitteverntiltakene overholdes, og alle bes gjøre sitt beste for å begrense smitte både lokalt og nasjonalt.