Alstahaug kommune er kjent med hvem som har utført ugjerningen og disse personene har noen svært tunge dager. De angrer sårt på det de har gjort. Vi har snakket med gjerningsmennene og deres familier og de ønsker å be om unnskyldning for det de har gjort. Saken er anmeldt til politiet av riksantikvaren og vi håper at folk og medier viser hensyn til de involverte i saken i tiden som kommer.

Kontaktperson i denne saken er Bård Anders Langø.