Alstahaug kommune vil fortsette å jobbe tett med denne saken, og ønsker å gjøre informasjonen rundt prosessen lett tilgjengelig for innbyggerne i kommunen. Derfor lanserer vi i disse dager nye informasjonssider på https://www.alstahaug.kommune.no/nye-helgelandssykehuset. Her legger vi ut nyheter, i tillegg til nøkkeldokumenter, pressemeldinger, og en tidslinje med de viktigste milepælene i prosessen fram til i dag. Sidene holdes løpende oppdaterte.

Vi lanserer også direktesendte oppdateringer på Kommune TV og Alstahaug kommunes facebook-side angående denne saken. Dette starter allerede tirsdag 2. juni kl 12, med en direktesendt informasjonssending ledet av ordfører Peter Talseth og varaordfører Hanne Wiig. Alstahaug kommune ønsker med denne satsningen å bidra til god informasjonsflyt i en viktig sak vi vet de fleste av våre innbyggere er opptatt av, og at oppdaterte fakta om prosessen og jobben som gjøres fra kommunens side skal være åpen og lett tilgjengelig for våre innbyggere. 

kommune-tv.jpg