Symptomene har utviklet seg i karantenetiden og personene har blitt testet på bakgrunn av mistanke om smitte. Dette er de første påviste tilfellene av Koronasmitte i Alstahaug.

Personene er nå isolert i sine egne hjem, og skal oppholde seg hjemme til de blir erklært smittefri. Det innebærer at de ikke går på jobb, bruker offentlig transport eller er sammen med andre. Både de smittede og medlemmer i deres husstand blir fulgt opp av kommunehelsetjenesten.

Det jobbes nå med å kartlegge hvilke andre personer som kan ha vært eksponert for smitte. De som har hatt nær kontakt med den smittede vil bli kontaktet og skal i karantene.

Med den utviklingen vi har vært vitne til i utbredelsen av koronaviruset i resten av landet har vi vært forberedt på å få smittetilfeller i Alstahaug. De strenge retningslinjene vi har satt bidrar til at vi klarer å fange opp tilfellene og dermed å begrense smitte. Foreløpig er vi godt rustet til å håndtere dette, og arbeidet vil fortsette med full styrke så lenge det måtte være nødvendig.